ما سربداران عشقیمــــ........

ماسربداران عشقیم

آویزان

در باد...

وامروز

باردیگر

عشق را آویختند..

وسرمست ازمرگ عشق

خندیدند

خندیدند

خندیدند..

آنچه ماند

سربداران عشق بود...............

 ܓ✿ستاره بیگانه ای ازرسرزمین تنهاییܓ✿

/ 7 نظر / 47 بازدید
hadimonfared

نقاشی که گذاشتی نوستالژی کودکی رو خیلی سرد و تلخ نشون میده و باد و باد ... و باد .. چیری که منو همیشه دیوونه میکنه ...

anarestanedel

حلاج را پرسیدند:عشق چگونه است؟گفت: «امروز بینی و فردا و پس فردا.» آن روزش بکشتند و دیگر روز بسوختند و سوم روزش به باد بر دادند

nava94

چه شعرات قشنگن😍