چه زیبا میرقصد...

چه زیبا می رقصد

قلمی که در دست دارم

آنگاه...

که نام تو را می نگارد..

وعاشقانه

میچرخد

وبوسه می زند بر نامت..

ومن گرم می شوم...

میخندم

اشک میریزم ..

وعاشقانه ترین حس خود را میگویم

......دوستتدارم

ܓ✿ستاره بیگانه ای از سر زمین تنهایی ܓ✿

/ 6 نظر / 75 بازدید
hadimonfared

چقدر ساکتیم این روزها ... انگار برف می آید بینمان ...