ودراین عشق گم می شومـــــــــــــــــــــ......

از سرزمینی برایت مینویسم

ازملکه ای حاکم بر سرزمین تنهایی...

ایستاده بر پنجره خیال ..

فریادش نهفته درگلو..

وبغض نهفته در چشمانش ..بدون هیچ بارشی

ودستانی که بر چهارچوب پنجره سخت گره خورده...

همه چیزسردو خاکستریست...

اما....

خوب که مینگرم ازمیان لبهای خشکیده سردش ..نفسهای گرم وسبزی ..آبی..نمیدانم چه رنگیست فقط میدانم زیباست ..نفسهای زندگی را میبینم..با عبارتی آشنا...

دوستتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارم برای همیشه

ومن در این عشق گم میشوم....

ܓ✿ستاره بیگانه ای از سر زمین تنهایی ܓ✿/ 2 نظر / 27 بازدید
hadimonfared

اخوان سروده بود ... زندگی را دوست می دارم ... مرگ را دشمن

fnd135155

درود برشما..سپاس ازحضورگرمتان