شایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد......

وتماشا کن

شاید

اشک هایم

کویر قلبم را سیراب کند

شاید جوانه ی عشق رویید

از تنه ی بریده شده ی

درخت عشق

من وتو

شاید

نفس های سرد ویخی

بارانی شود

شاید تن مجروح ونیمه جان عشق

مرهمی یابد

واحساس زنده شود

بنشین وتماشا کن

ܓ✿ستاره بیگانه ای از سر زمین تنهایی ܓ✿/ 1 نظر / 31 بازدید
damibakhod

شاید اشک هایم کویر قلبم را سیراب کند...شاید..شاید ... ممنون از این پستت 😢😔