دورتراز دور......

باید رفت

تا جایی که میتوان دورشد..

جایی میخواهم به وسعت آسمان ...

آبی دریا..

دشت لاله....

یک جای دور

دورتر از دور

دوری که مرا بخواهد

ومن نیز اورا....

ܓ✿ستاره بیگانه ای از سر زمین تنهایی ܓ✿
/ 0 نظر / 43 بازدید