تا شوق پرواز دارمــــــــــــــــــــ.....

به شتاب بال خواهم گشود

اگرمرا بخوانی..

مرابخوان..

تا در نفسهایت به پرواز درآیم ...

مرا بخوان

تا در افق چشمانت رقص کنان به پرواز در آیم

مرا بخوان

تا شوق پرواز دارم.....

ܓ✿ستاره بیگانه ای از سر زمین تنهایی ܓ✿/ 4 نظر / 50 بازدید
hadimonfared

تا در نفسهایت به پرواز درآیم ... خوب بود

hadimonfared

تا در نفسهایت به پرواز درآیم ... خوب بود

hadimonfared

تا در نفسهایت به پرواز درآیم ... خوب بود

fnd135155

درود برشما و سپاس از همراهیتان